ආයුර්වේද ඉතිහාසය හා සාහිත්‍යය » ආයුර්වේද ඉතිහාසය »

ad_here

ඔබේ දිවියට ජ්‍යෝතිෂය…..

Sri Lanka Government Ayurveda Panchakarma Hospital

Consultants
Subscribe with WEDASA
Email *
 
1 2
අඩසියවස සමරන බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ආයුර්වේද පර්යේෂණායතනය

කොළඹ සිට හයිලෙවල් මාර්ගය ඔස්සේ හෝමාගම දෙසට ගමන් කරන විට නාවින්න මංසන්ධිය පසුකරමින් කිලෝමීටර් එකක් පමණ පැමිනෙනවාත් සමගම හමුවන වත්තේගෙදර බෝධිය අසලින් වමට හැරී තවත් මීටර් දෙසීයක් පමණ පරණ කොට්ටාව මාර්ගයේ කෝට්ටේ දෙසට ගමන් කරන විට මාර්ගයේ දකුණු පස මනරම්

1 2
...

“ආයුර්වේදය භාරතයට පමණක් සීමා වූයේ නම් එහි ඉතිහාසය ගැනද සාකච්ඡා කිරීමට සිදුවන්නේ එම පරාසය තුල සිට පමණි. නමුත් භාරතයෙන් පිට විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ආයුර්වේද ඉතිහාසය පිළිබදව සාකච්ඡා කිරීමට තරම් වන පොහොසත් ඉතිහාසයක් ඇති බව පැහැදිලිය. එම ඉතිහාසයේ ආරම්භය සිදුවු නිශ්චිත දිනක් හෝ කාල වකවානුවක් පිළිබදව තොරතුරු නැති වුවත් එම කාලය බොහෝ පැරණි බව නම් සහතිකය.”

...