අෂ්ඨාංග ආයුර්වේදය »

ad_here

ඔබේ දිවියට ජ්‍යෝතිෂය…..

Sri Lanka Government Ayurveda Panchakarma Hospital

Consultants
Subscribe with WEDASA
Email *
 
1 2 3 4 5 6
සඟවා දැමිය නොහැකි ආයුර්වේද ශල්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාව (පළමු කොටස)

“ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමය තුල වෛද්‍ය ක්‍රමයකට තිබිය යුතු බොහෝ දේ අන්තර් ගත වන අතර ආයුර්වේද වෘත්තිකයන්ගේ වගකීම වන්නේ එය නිවැරදිව අවබෝධ කරගෙන ප්‍රයෝජනයට ගැනීමයි”- ආයුර්වේද විශේෂඥ ‍ශල්‍ය වෛද්‍ය ආචාර්ය එල්.පී.ඒ. කරුණාතිලක

කුරුලෑ (Acne Vulgaris or Pimples)

ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමයේදී කුරුලෑ හඳුන්වන්නේ “යුවාන පිඩකා” හෙවත් “මුඛ දූෂිකා” යන නාමයෙනුයි. වැඩිපුර මුහුණේ ඇතිවන නිසා මුඛ දුෂිකා යන නාමය යෙදි ඇත. ඒ වගේම තරුණ වයසේදී ඇති වන නිසා යුවාන පිඩකා යන නාමය භාවිතා කෙරී ඇත. ආයුර්වේදයේදි මේවා දක්වා ඇත්තේ ක්ෂුද්‍ර රෝග ලෙස වර්ග කෙරී ඇති රෝග කාණ්ඩය යටතේ‍ය.
කුරුලෑ ප්‍රධානවම හටගන්නේ මුහුණෙහිය. මීට අමතරව බෙල්ල, පපුව, පිට, උරහිස් යන ස්ථාන වලත් ඇති විම සිදුවේ. විශේෂයෙන්ම තෙල් සහිත සමක් ඇති අයගේ කුරුලෑ ඇති විමේ වැඩි ප්‍රවනතාවක් ඇත.

Ayurvedic Management for BPH (Benign Prostatic Hyperplasia)

In our experience Ayurveda medicines along with healthy food habits and lifestyle give very good results provided the patient starts the treatment after knowing the problem. Unlike allopathy the patient has to take the responsibility of curing his disease.More radical conventional treatment involves an operation to remove some, or all, of the prostate. But the after effects of this type of surgery can be uncomfortable. worse still, it can result in irreversible impotence.

Successful Non-Operative Ayurvedic Para surgical Treatment for Ano rectal fistula.

The kshara sutra(medicated thread) treatment used in the field of Ayurveda surgery involves ligating the entire fistulous tract with a caustic ligature without performing an excisional therapy. This ligature is prepared by repeatedly smearing a size 20 surgical thread with certain medicinal plants caustics as described in the Ayurvedic literature. The insertion of the thread into the fistulous tract can be achieved without much difficulty with the help of specially designed instruments. The thread is changed at weekly interval and each time the length of the thread removed from the tract is measured and plotted on graph this gives an idea of the gradual progression of cutting and healing of the fistula.

Cervical Spondylosis is curable

Cervical spondylosis is a degenerative joint disorder with the symptoms of Pain, Restricted and Painful Movements of the neck Joints and later Joint Instability. It is a slow progressive disorder and occurs usually after the age of 40 years. Thus due to these similarities, Grivasandhigatavata and cervical spondylosis can be taken as similar disease condition.

පවුලේ ගෘහනියගේ නිරෝගිභාවය පවුලේ අන් අයගේ නිරෝගිභාවයට හේතුවයි!

මව පවුලේ අනිත් අයට කන්න බොන්න හදලා දීලා විතරක් හරියන්නේ නැහැ. ඇය තමන්ගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැනත් සිතන්න ඕනේ. සිරුරට අවශ්‍ය ව්‍යායාම වල යෙදිය යුතුයි. එසේම මවගේ මානසික තත්ත්වය නිරවුල්ව සහ පැහැදිළිව තබා ගත යුතුයි. මානසික තත්ත්වයේ වෙනස් වීම් නිසා ඇයගේ ශරීරයේ හෝමෝන මට්ටම් වෙනස් විය හැකියි. එමගින් විවිධ රෝග ඇතිවීමේ අවස්ථාව උදාවෙනවා. පවුලක් නිරෝගී යැයි කියන්නේ පවුලේ මව නිරෝගීව සිටිනවා නම් පමණයි.

Rejuvenation Therapy(Rasayana) and Aphrodisiacs(Vajikarana) in Ayurveda

Rasayana therapy enables the person to live a full life span of 100 years, and which makes the man to live young for a long period and retards aging.
Vajikarana is one which deals with promotion of sexual health and prevention and cure of sex related disorders.

Ayurveda and Diabetes mellitus

“madumeha” is the term used in ayurvedic medicine to describe diabetes mellitus. Information about this disease has been available to the Indian people since ancient time. In Ayurveda (2500 BC) of the vedic literature (the oldest literature in the world), diabetic mellitus is mentioned as “Aasttravam”, meaning excessive urination (polyuria).

1 2 3 4 5 6
...

අෂ්ටාංගයෙකින් සමන්විත වූ ආයුර්වේදය වනාහි අථර්ව වේදයට අයත් උපාංගයෙකි. එය භගවත් වූ මහාබ්‍රහ්ම තෙම ප්‍රජාව මැවීමට පළමුව ශ්ලෝක ලක්ෂයකින් හා අද්ධ්‍යාය දහසෙකින් හා යුක්ත කොට ප්‍රකාශ කළේය. අනතුරුව මිනිසුන්ගේ අල්පායුෂකත්වය හා අල්ප මේධාව (බුද්ධිය) හා අවලෝකනය කොට, කොටස් අටෙකට බෙදා ප්‍රණයනය කෙළේය; ඒ මෙසේයි:-
ශල්‍යය, ශාලාක්‍යය, කාය චිකිත්සා, භූත විද්‍යා, කෞමාරභෘත්‍ය , අගදතන්ත්‍ර , රසායන තන්ත්‍ර, වාජීකරණ තන්ත්‍ර යන විසිනි.
-සුශ්‍රැත/ සූත්‍ර/ වේදෝත්පත්ති අද්ධ්‍යායය/5-6

...