ad_here

ඔබේ දිවියට ජ්‍යෝතිෂය…..

Sri Lanka Government Ayurveda Panchakarma Hospital

Consultants
Subscribe with WEDASA
Email *
 
මහා දලු අනුපානය

(චන්ද්‍ර කල්කය වටිකා ප්‍රකරණය) මෙය මුළුමනින්ම දේශිය වෛද්‍ය විද්‍යා ක්‍රමය තුළ අන්තර්ඝතවූ ඖෂධ යෝගයකි.

 • දෙහිද දොඩම් නික බටු යකිනාරන්                                                   සීන්වු නාරන් දලු ද සොදා                                                          වනැපල ඔලිදද කුප්පමේනි                                                        කුඹුරුද දලු එම ඇට ලසුනු සොදා
 • මෙම ඔසු තම්බා යුෂ වැඩ මීපැණි                                                     සිනි ගිතෙල් දොඩැඹුලෙන් යොදා                                            තනකිරි චන්දන කතකද ගලගා                                                   දීපන් සෑම ලෙඩ යාය මුදා
 • ඊටම මෙම ඔසු විඳසේ කකාරා                                                         මොර ඇට පමණට ලමින් බේත්
 • සියලු සන්නි සහ කොල වලිප්පුද                                                     උල්කුත්තුද පුර කුත්තුවදා                                                                කට තොල වේලී පිපාස ඇවිලිලි                                                        උන සහ වැදුගෙයි සන්නිතදා                                                       සෙම් බැන නැගුමෙන් මූනේ දාඩිය                                            නොබසින උණ හති ඇම්ම තදා                                                 සාරදාස් හැට හතරක් සන්නිය                                                       දුටුවිට දීපන් මේඔසු යොදා

ද්‍රව්‍ය නාම

 • දෙහිදලු
 • ඇඹුල් දොඩම් දලු
 • නික දලු
 • එලබටු දලු
 • යකිනාරන් දලු
 • හීන් නාරන් දලු
 • පවට්ටා දලු
 • ඔලිඳ කොල
 • කුප්පමේනිය දලු
 • කුඹුරු දලු
 • කුඹුරු ඇට මද
 • සුදු ලුනු

දලු වර්ග මිට මිට ගත යුතු බව දක්වා ඇත. කුඹුරු අට මද 10 සුදු ලුනු බික් 10 ක් පමණ සෑහේ.

සංස්කරණය පණුවන් විසින් හානි නොකරණ ලද අලුත් දලු වර්ග මිට මිට ගෙන රොඩු කුණු හැර සමග හොදට සොදා ශුද්ධ කරණ ලද සුදු ලුණු සමග කොටා වංඩුවේ තම්බා නිවුනු වතුර ටිකක් දමා මිරිකාගත් ඉස්ම පත ½ (120 ml)  පමණ ගෙණ පෙරා වයස, රෝග තත්ත්වය අනුව මාත්‍රාව අඩු වැඩි කර දවසට දෙතුන් වරක් යෙදිය හැකි බව දක්වා ඇත. වැඩිහිටි අයට නම් වරකට පත කාලක් පමණ සෑහේ. නමුත් රෝග රෝගීත්වය ශරීර බලාබලත්වය අනුව යෙදීමට බුද්ධිමත් දේශිය වෛද්‍යවරයා හැකි බව දක්වා ඇත.

ප්‍රතිවාප:

සිනි, මී පැණි, ගිතෙල්, දොඩම් ඇඹුල් තනකිරි  මේවා ටික ටික දමා එයට සුදු හදුන්, ඉගිනි ඇට, මදටිය ඇටයක පමණ ප්‍රමාණ වලින්  ගලගා එකතු කර එයටම චන්ද්‍ර කල්කයද මොර ඇටයක පමණ දිය කර වරකර පත ¼ක් පමණ දිය හැක. ගිතෙල් මීපැණි අසම ප්‍රමාණ වලින් දිය යුතුය.

ආමයික යෝග:

දේශිය වෛද්‍ය ක්‍රමයේ රෝග විඥානයට අනූව හදුන්වනු ලබන සියළුම සන්නි කෝල වලිප්පු අවස්ථා වලටද උල්කුත්තු(වහ්‍යායාම), පුරකුත්තු(අන්තරායාම), වැනි ආක්ෂේප(ගැස්ම) රෝග සදහාද පක්ෂාඝාත, සූතිකා සන්නි යනාදී දැක්වු නොදැක්වු සියළුම සන්නි රොගාවස්ථා සදහාද යොදා ගනු ලැබේ. මස්තිෂ්ක රක්ත ස්‍රාව ජනිත සන්‍යාස(මොළයේ අභ්‍යන්තර ‍රුධිර නාල ආශ්‍රිත ක්ෂණික අනතුරු) ආදියෙන් පීඩා විදින රෝගීන්ට ඉතා අනර්ඝ ඔසුවකි.  මීට අමතරව අධිකව දාඩිය දැමීම නොබසිනා උණ දෑලවර ඇම්ම වේදනාව සහ පෙනහලු ආවරණ කලා ප්‍රදාහය යන අවස්ථා වලදීද යෙදේ.

සැ.යූ: මෙම ලිපියේ අඩංගු සමහර දේශීය රෝගාවස්ථා ගැන දැන ගැනීම පිණිස “දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයේ දක්වා ඇති රෝගාබාධ” ලිපිය වෙත යොමු වෙන්න.